Programma 2018

JAARPROGRAMMA 2018

Zondag 11 maart             Zwerfvuilactie               14-17 uur      Nadien gildenhuis

Zaterdag 24 maart           Geboortebos                 14 uur            VK Tielrode

Zondag 22 april                Erfgoeddag                   14 uur            Roomacker
                            Kabouterwandeling
                            Thema: ‘kiezen’

Woensdag 25 april            Gezondheidswandeling    19-20 uur      Nadien gildenhuis
                                       (met CM)

1 mei t/m 30 september    Zomerzoektocht

Ma 7 - di 8 mei                 Natuurschooldagen

Donderdag 10 mei            Gildefeesten 

Zaterdag 25 augustus       Gezinsuitstap

Zaterdag 6 oktober           Nacht van de Duisternis         

Zondag 21 oktober            Dag van de Trage Weg

Leden 2018

Na 6 jaar wordt het lidgeld van milieuwerkgroep Ons Streven vzw aangepast.

Zes jaar hebben we 't volgehouden om ons lidgeld op 6 euro (of 10,- met tijdschrift 't Groene Waasland) te houden.  Zoals iedereen weet, wordt het leven niet goedkoper.  Willen we onze standaard hoog houden, dan zien we ons genoodzaakt om 2 euro meer te vragen.

Het lidgeld wordt dus 8 euro (gewoon lid) en 12 euro (met tijdschrift 't Groene Waasland).

En nu het goeie nieuws :

Door de grondige verandering van het subsidiebeleid van de Vlaamse Overheid, is het belang van een verdere en nog betere samenwerking met overkoepelende organisaties zoals ABLLO (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkerover en in het Waasland) en BBL (Bond Beter Leefmilieu) groter geworden.

Daarom zal iedereen die lid is of wordt van milieuwerkgroep Ons Streven vzw automatisch, zonder enige meerkost, ook lid worden van ABLLO.  Zo wordt de subsidiëring gegarandeerd.

Oproep

Beste Sympathisant,

Samen kunnen wij wegen op de besluitvorming in Temse.
Samen kunnen wij een vuist maken tegen de wildgroei aan appartementen in ons dorp.
Samen kunnen wij onze omgeving proper maken en houden.
Samen organiseren wij workshops, wandelingen, informatievergaderingen, en spelen we snel in op de actualiteit ... Onze paddenoverzetactie, verdere aanplanting geboortebos, Kabouter- en Erfgoedwandeling zijn bekend en zeer gewaardeerd. De tweedaagse Natuurschooldagen, met de leerlingen van de lagere school en de hoogste kleuterklas zijn stilaan een begrip geworden. Zij worden gewaardeerd zowel door het onderwijzend personeel als door de schoolkinderen. En dit niet alleen voor de overheerlijke warme pannenkoek op het einde van de dag!

Maar onze milieuwerkgoep kan deze zorg slechts behartigen als het daadwerkelijk gesteund wordt door zeer vele Tielrodenaren en sympathisanten uit naburige gemeenten en dorpen.

Daarom onze oproep tot het samenbundelen van onze krachten door lid te blijven of te worden van de milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ voor 8 euro per jaar.

       Want … jullie blijvende steun is onze kracht!

Dank bij voorbaat !