Provinciaal domein Roomacker

De kleiputten tussen de Hofstraat en de Kerkstraat behoorden toe aan de steenbakkerij A.M.T. Nadat de kleiwinning in dit gebied was stopgezet, vulden de putten zich geleidelijk met water. In de oudste put (gegraven van 1930 tot 1942) ontwikkelde zich –mede dank zij visuitzettingen door het bedrijf- een rijk visbestand. Vlak na de fusies was de intercommunale van het Land van Waas op zoek naar een nieuwe stortplaats voor het huishoudelijke afval in de regio. De voorkeur van de intercommunale ging uit naar Tielrode. Onder impuls van milieuwerkgroep “Ons Streven” werden de kleiputten in de jaren 80 gered van deze stortdreiging. In 1992 werd dit 12 ha grote natuurdomein aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen. Het kreeg de naam Roomacker, naar een toponiem dat in historische documenten werd teruggevonden

Momenteel herbergen de drie putten een visrijke biotoop. Men treft hier niet alleen diverse soorten padden, kikkers en salamanders aan, maar tevens enkele opvallende verschijningen zoals het ijsvogeltje en de aalscholver. De Roomacker is een favoriete overwinteringplaats voor de kuifeend. Het domein telt jaarlijks meerdere broedgevallen van fuut en meerkoet.

Het provinciaal domein Roomacker wordt beheerd door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur van Temse de plaatselijke milieubewegingen en buurtbewoners.