Info-avonden

Jaarlijks staan er (minstens) twee informatie-avonden op ons programma. Milieuwerkgroep “Ons Streven” biedt deze avonden gratis aan. De vereniging staat immers in voor de vergoeding van de sprekers.

Onderwerpen die in het verleden aan bod kwamen zijn :

Als aanvulling op deze informatieavonden organiseert Milieuwerkgroep ook jaarlijks een algemene ledenvergadering waarop een jaar- en kasverslag wordt gegeven en het nieuwe jaarprogramma wordt voorgesteld.