Spaghetti avond

burgerinitiatief

Omdat er nog steeds geen uitzicht is op een gunstige evolutie in het verkavelingsdossier Roomacker, zamelt de actieve burgergroep opnieuw geld in. De spaghetti-avond van 2017 was een succes, daarom willen we dit graag herhalen. Dit jaar kan u zich onbeperkt te goed doen aan de lekkere maaltijd. Zie onderaan voor gedetailleerde informatie.

Alles wijst erop dat een wijziging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tielrode niet de intentie is van het gemeentebestuur. Dat betekent dat het bebouwen van het terrein Roomacker met woningen zou kunnen gerealiseerd worden. Wij blijven alle middelen aangrijpen die dit kunnen verhinderen. Uiteindelijk kan dat betekenen dat een gerechtelijke procedure ingezet moet worden. Daar is geld voor nodig. En hoewel we mondjesmaat al veel geldelijke steun konden bekomen van jullie, onze sympathisanten, zal er meer nodig zijn. Indien er als bij wonder toch geen juridische stappen moeten bekostigd worden, zal het geld hoe dan ook aan de Roomacker besteed worden.

Intussen wordt de befaamde bouwmeesterscan voor Temse opgestart. Het dossier Roomacker ligt mee op de tafel en we wensen dit van nabij op te volgen. Betrokkenheid hierin werd ons beloofd, maar blijkt nu toch weer helemaal niet zeker. De teams die de scan uitvoeren zijn technisch deskundig en kunnen suggesties aanreiken. We hopen dat er iets bruikbaars voor ons inzit. Het rapport zal een niet bindend werkinstrument zijn, dus zullen we ijverig de vinger aan de pols moeten houden.

Momenteel gaat er ook een petitie rond waarmee we een wijziging van de bestemming van het deelgebied Roomacker af willen dwingen. U kan deze petitie tekenen op de spaghettiavond.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer: Zaterdag 7 december 2019, vanaf 17 uur tot 21 uur.

Waar: Gildenhuis, Kaaistraat 10, 9140 Tielrode.

Wat: Spaghetti a volonté, vlees of veggie (linzen).

Prijzen: Volwassenen € 14, kinderen t/m 12 jaar € 9 (ijsje inbegrepen), -5 j. gratis

Mogelijkheid om mee te nemen aan dezelfde prijs, in een zelf meegebrachte kookpan/schaal, of in een aangepaste verpakking ter plaatse aangeboden.

Aperitief met tapasbordje wordt warm aanbevolen aan democratische prijs.

Een eenvoudig dessert staat ook op de kaart.

Inschrijven tot en met zaterdag 30 november:
via overschrijving op rekeningnummer van Burgerinitiatief Roomacker : BE09 0018 1027 7957
met vermelding van: aantal volwassenen - kinderen, vlees of veggie