De Wase Cuesta

Tielrode en Elversele nodigen mensen uit tot wandelen, fietsen en genieten. Opvallend in Tielrode en Elversele is het grote hoogteverschil tussen de Durmevallei en de top van de “berg”. Het hoogteverschil bedraagt 30 meter over een afstand van een kleine kilometer. Onze dorpen liggen immers genesteld aan de Durme op de zuidhelling van de Wase cuesta. Een cuesta is een asymetrisch landschapstype met aan de ene zijde een steile helling (cuestafront) en aan de andere zijde een zacht aflopende helling (cuestarug). De grondslag van de Wase cuesta werd gelegd door de afzettingen van Boomse kleilagen tijdens het geologisch tijdvak “het Rupeliaan”, ca. 38 tot 32 miljoen jaar geleden. Toen werden door de zee hier metersdikke lagen klei afgezet.

(zie ook : http://users.compaqnet.be/rupelstreek/geschiedenis.htm ) De zee liet niet enkel klei achter maar ook tal van fossielen van zeedieren. De kleigroeven van Tielorde vormen dan oook een schatkamer voor paleontologen  (surf naar :http://www.fossilnews.com/1999/philippe/belgium.html )

Nadat de zee zich terugtrok, werd op het einde van het Tertiair (ca 2.5 miljoen jaar geleden) Midden-België lichtjes opgeheven, terwijl Nederland wegzakte. Daardoor werden de afgezette kleilagen lichtjes gekanteld. Na het Tertiair werd onze streek nog periodiek door de zee overstroomd, maar de overstromingen gingen steeds minder ver in het binnenland. Tijdens het Kwartair tijdperk (2.5 miljoen tot 160 000 jaar geleden) ontstond door erosie de Vlaamse vallei. Op die manier werd het landoppervlak verlaagd. De dikke, compacte kleilaag bood weerstand aan wind, ijs en water en bleef boven steken. In een latere fase, bij de tussenijstijd (tot 5000 jaar geleden) werd de Vlaamse vallei opgevuld en ontstonden Schelde en Durme. De Wase cuesta strekt zich uit over Waasmunster, Sombeke, Elversele, Tielrode, Temse, Steendorp en Rupelmonde.

Vanaf de top van de “berg van Tielrode” heb je een spectaculair zicht op de monding van de Durme en kun je de Vlaamse Vallei overschouwen. (tot voorbij Brussel) Bij gunstige weersomstandigheden kun je het Atomium in Brussel ontwaren.