Het Waesmeer

Op de plaats van dit recreatiedomein werd in 1889 door de familie d’Hemptinne de steenbakkerij Briqueteries de Stekene et de Tielrode opgericht. De vondst van verschillende Romeinse waterputten, resten van Romeinse woningen en Gallo-romeinse gebruiksvoorwerpen toonden aan dat hier al eeuwen geleden klei werd ontgonnen. De eerste 30 jaar werd de klei met houten spades gestoken. Per dag stak een man ongeveer 10 m³ klei. De jaarproductie bereikte 40 miljoen stenen. De steenbakkerij werd in de jaren 60 stilgelegd wegens een onvoldoende snelle aanpassing in de concurrentiestrijd.

Bij de aanleg van de E17 werd het overschot aan spuitwater via een kanaal in de diepe kleiput van d’Hemptinne geleid. Hierdoor ontstond het Waesmeer. De vijver heeft een oppervlakte van 18 ha. Ondanks de recreatieve functie van het meer trekt het elke winter honderden tafeleenden aan die hier komen overwinteren.